provozovatel
487 851 822

správce areálu Anděl
(+ 420) 720 039 114

správce autokempu
(+ 420) 724 807 593

Napište nám e-mail
obec@obechamr.cz

CHRÁNĚNÉ OBLASTI

1. ČERNÝ RYBNÍK

Společenstvo stojatých vod, mokřadů a rybník navazující na přechodové rašeliniště se vzácnými druhy rostlin a živočichů. Je součástí Hamerského naučného okruhu s umístěnou velkoplošnou informační tabulí s popisem lokality ležící na značené cyklostezce č. 3046.

2-3. MALÝ A VELKÝ JELENÍ VRCH

Dvojice protáhlých kopců tvořených ve svém jádru čedičem, význačný prvek zdejšího vulkanického aparátu působící jako významná krajinná dominanta. Na svazích porostlé bučinami a suťovými lesy na vrcholech vystupující do jasně strukturované sloupcovité odlupčivosti. Velký Jelení vrch nabízí jedno z nejkrásnějších vyhlídkových míst do kraje v širokém okolí a za dobré viditelnosti jsou viditelné Trosky v Českém ráji a někdy i vrcholky Krkonoš. Oba vrcholy se nacházejí poblíž značeného Hamerského naučného okruhu s umístěnou velkoplošnou informační tabulí a popisem lokality.

4. STOHÁNEK

Výrazný skalní ostroh - izolovaná „svědecká“ skála ve tvaru široké věže vypreparovaná z kvádrových pískovců na svém vrcholu se zbytky do skály tesaných místností hradu a vytesaným přístupovým schodištěm ve skalní spáře, dříve nazýván Stoh (396 m). Ve třicátých letech 15.století za bouřlivých husitských dob, zde byl vybudován dřevěný hrad Stohánek. V 18. století tu údajně pobýval poustevník. Na vrcholové plošině je zachován zbytek reliktního dubového boru se vzácnými teplomilným druhy bylin ve svém podrostu. Ze Stohánku se nabízí nádherný pohled na jednu z nejdelších skal v kraji Dlouhý kámen (někdy Svébořická skála), který je vzhledem ke své délce a velikosti nazývána někdy Titanic. Stohánek leží na Hamerském naučném okruhu a na svém úpatí je na cyklostezce č. 3046 umístěna velkoplošná informační tabule s popisem lokality.

5. SKALNÍ DIVADLO

Skupina významných, nádherně vypreparovaných skalních útvarů, vytvářejících svým rozmístěním v širokém oválu obrovský skalní amfiteátr s přírodně vytvořenou dominantní skalní pískovcovou tzv. Schwarzwaldskou branou (Schwarzwälder Tor), nazývanou „mladší sestrou Pravčické brány“ známé z Hřenska. Na hradbách vysokých až 10 metrů se vyskytují skalní dutiny, voštiny, železivce a další zajímavé přírodní jevy ve formě silnostěnných trubek značných rozměrů, připomínající zkamenělé pravěké kmeny stromů. Kolem Divadla prochází značený Hamerský naučný okruh s umístěnou velkoplošnou informační tabulí s popisem lokality.

6. ŠIROKÝ KÁMEN

Obrovská plošina pískovcového vrchu s krajině významnými svislými skalními stěnami, které činí na takto vzniklou „stolovou horu“ přístup téměř nemožným. Na vrcholu a stěnách strmých skal bylo zjištěno hnízdiště sokola stěhovavého a výra velkého a z chráněných plazů se zde vyskytuje zmije obecná. Jedna z výrazných skal nacházejících se v jihozápadní části skalního masivu je nazývána „Rytířova hlava“. Kolem prochází Hamerský naučný okruh a na rozcestí Pod Děvínem poblíž cyklostezky č. 3007 umístěna velkoplošná informační tabule s popisem lokality.

7. DĚVÍN

Dominantní vrchol viditelný z obce Hamr na Jezeře. Tvoří panorama obce Hamr za Hamerským jezerem a navazuje na přírodní památky Ostrý a Schachtstein. Vlevo s významnými skalními stěnami s výraznou mocnou žílou polzenitu na náhorní plošině s kulturní památkou - zříceninou mohutného hradu Děvín. Hrad byl založen pravděpodobně rodem Markvarticů kolem roku 1250. Svou plochou patří hrad Děvín k našim největším hradům vůbec, a ze zachovalých částí hradeb dýchá jeho mohutnost a síla, nabízející přítomným kouzlo klidu a nádherná zákoutí. Hrad byl vybudován na Žitavské a Jantarové stezce k obraně obchodníků a několikrát změnil své majitele, kdy mezi nejvýznamnější patřili Vartemberkové. Je známo, že hrad Děvín nebyl nikdy dobyt, ale byl vypálen Švédy až po jeho celkovém opuštění svými posledními majiteli po roce 1651. K tomuto datu se připomíná i samotná obec Hamr. Svou dnešní podobou se hrad stal hojně navštěvovaným místem turistů a leží na značené turistické stezce poblíž Hamerského naučného okruhu. Z vrcholu hradu se mezi vzrostlými buky nabízí několik nepřekonatelných pohledů na samotné Hamerské jezero a jeho kouzelné okolí. V zachovalých ručně ražených štolách, vzniklých po těžbě železné rudy - limonitu, zimuje v hojné míře každoročně několik druhů vzácných netopýrů a jedná se o jedno z jejich nejvýznamnějších zimovišť v ČR. Na hrad bylo v roce 2007 zbudováno přístupové schodiště a je řešena další ochrana vzácné kulturní památky a dominanty obce Hamr na Jezeře. V úbočí mezi vrchem Děvín a sousedním vrcholem Ostrý je na červené turistické stezce umístěna velkoplošná informační tabule s popisem lokality na červené turistické stezce.

8. OSTRÝ

Výrazný ostrý vrchol, nacházející se jihozápadně od Děvína na stejné polzenitové žíle jako hrad Děvín, nazývaný někdy jako Hamerský špičák. Na vrcholu jsou zachovány základy hlásky (předsunuté věže) hradu Děvín a na jižním svahu jsou výrazné skalní útvary kolem polzenitové žíly, se stopami po těžbě železné rudy z 18 století, která vznikla zvětráváním polzenitové žíly a jílových minerálů, tzv. limonit. Ze západního úbočí Ostrého je nádherný výhled na Hamerské jezero a pohoří Lužických hor s bohatě vyvinutým bylinným spodním patrem. Na hranách pískovcových stěn pod Ostrým se zachovaly zbytky reliktního boru s teplomilnými druhy flóry i fauny.

9. SCHACHTSTEIN

Nepříliš výrazný zaoblený kopec, nacházející se jihozápadně od Ostrého a Děvína, ovšem s nejmohutnějšími zachovanými stopami po těžbě železné rudy s vytěženou žílou do hloubky až 17 metrů s vyústěnou příčnou štolou, vytěženou v 17. století, která je viditelná ze svého spodního okraje a na svém vchodu chráněná mříží. Vzniklý 1,5 – 2 metry široký kaňon je dlouhý téměř 70 metrů, a rozetíná celý vrch kopce na dvě části. Kaňon je před vstupem chráněn řetězy.

10. STŘÍBRNÍK

Morfologicky význačný vypreparovaný čedičový vrchol, tvořen zbytkem sopouchu se třemi výraznými a vůči sobě paralelně posunutými vrcholy. Olivinický čedič má jasně strukturovanou téměř vodorovně sloupcovitou odlupčivost, nám všem dobře známou z „Panské skály“ u Práchně, ovšem o mnoho výraznější. V hornině jsou nápadné až 3cm velké vzrostlice agregátů rhönitu, vzniklé přeměnou krystalů amfibolu. Díky geologickému podkladu tvoří přírodní památka ostrůvek pestré teplomilné vegetace. Jedná se jedinou známou přírodní lokalitu tohoto druhu v okolí. V prostoru se zdržuje a hnízdí chráněný Výr velký. Stříbrník se nachází na zelené turistické trase vedoucí z Hamru na Jezeře a poblíž cyklostezky č. 3046 vedoucí z Hamru na Jezeře dále přes obec Útěchovice na obec Křižany.

CHRASTENSKÝ VODOPÁD

Romantické a velmi zajímavé místo nacházející se na jednom z rameni Ploučnice - Hamerská strouha, která zde tvoří nádherný několikametrový vodopád, který si vás nezíská svou mohutností, ale svou krásou a umístěním uprostřed smrkového porostu. K Chrastenskému vodopádu je proznačena zelená turistická trasa vedoucí od Děvínského rybníka z rozcestí Pod Děvínem.

© 2022 Hamr na Jezeře